Czy przyjaźń przyjaźni się z psychiką?

Czy przyjaźń przyjaźni się z psychiką?

O tym jak ważne jest posiadanie przyjaciela!

O tym jak ważne jest posiadanie przyjaciela!

Przyjaźń to motyw pojawiający się bardzo często jako temat prac argumentacyjnych czy to na maturze, czy na egzaminie ósmoklasisty. Myślę, że jest tak dlatego, ponieważ wielu artystów na przestrzeni wieków podejmowało ten temat i bardzo łatwo znaleźć utwory, które mówią o przyjaźni i ogóle relacji międzyludzkich. Mimo tego dzieła różnią się od siebie rozważaniami i patrzeniem na ten rodzaj relacji.  Dziś chciałabym podjąć ten temat i zastanowić się jak zmieniło się postrzeganie przyjaciela na przestrzeni lat oraz czy jest jakaś korelacja między przyjaźnią a psychiką ludzką.

Definicja przyjaźni i dlaczego tak trudno zdefiniować przyjaciela

Gdyby spojrzeć do słownika, przyjaźń jest definiowana jako więź pomiędzy osobami oparta na zaufaniu, wzajemnej życzliwości, pomocy i serdeczności. Porównując to pojęcie ze słownikiem psychologicznym zauważyłam te same wartości, określające ten termin.

Więc o ile nie ma problemu z definicją przyjaźni, kłopot sprawia nazwanie kogoś swoim przyjacielem. W większości swoich relacji miałam dużą trudność z nazywaniem kogoś przyjacielem. Nie chodzi mi o to, że nie mogłam znaleźć odpowiedniej osoby, która stałaby się właśnie nim, raczej myślę, że zbyt łatwo potrafiłam nazwać tym określeniem ludzi. Wydaję mi się, że duży odsetek społeczeństwa, w tym ja, nazywa tym sformułowaniem osoby, które są z nami w relacji innej niż przyjaźń. Wynika to z tego, że nikt nie powiedział nam kim jest przyjaciel i w jaki sposób odróżnić go od koleżanki z firmy czy znajomego ze szkoły.

Oczywiście nie przeczy to temu, że słowo „przyjaciel” dla każdego z nas będzie miało inne znaczenie. Zatem definicja przyjaciela nie będzie taka sama dla wszystkich nas. Każdy człowiek w tym przypadku, utworzy własną formę tego określenia, w zależności od tego jakie są wartości i cechy kluczowe dla nas w słowie przyjaciel.

Grupa szczęśliwych ludzi stojących na świeżym powietrzu

Czy przyjaźń jest elementem w kształtowaniu psychiki?

Pewna badaczka z uczelni King’s College w Londynie przeprowadziła eksperyment. Badanie polegało na podrażnieniu laserem palców osoby badanej. Ból, który ta osoba odczuwała był rejestrowany w EEG czyli badaniu pracy mózgu. W pierwszej fazie osoba ta znajdowała się sama na sali opisując to, co czuje. W drugiej fazie oprócz badanego uczestniczył również jego przyjaciel. Zapis EEG wyraźnie pokazał, że odczuwany ból był mniejszy niż poprzednio!

Ponadto poprzez rozmowę i obecność przyjaciela, samopoczucie badanego uległo istotnej poprawie. Eksperyment powtórzono na innych, a wnioski z każdej obserwacji były identyczne.

Przykład ten, pokazuje jak istotną rolę w życiu ludzkim odgrywa przyjaciel. Szczególnie w sytuacjach trudnych jego obecność i rozmowa są kluczowe dla psychiki i samopoczucia człowieka.

Oprócz tego chcę wskazać, że istotną rolę w relacji pełni zaufanie.

To ten element sprawia, że więzi są trwałe. Podstawą zaufania jest wzajemne zrozumienie tego, czego partnerzy wzajemnie od siebie oczekują. Budowanie tego fundamentu to proces długotrwały, jednak to właśnie sprawia, że czujemy się bezpiecznie i komfortowo w relacji.

Przyjaźń więc to jedna z najważniejszych relacji w naszym życiu. A dlaczego? Dlatego, że przyjaciele to ludzie, którzy są dla nas w trudnych chwilach, by nas wspierać a w dobrych by je z nami celebrować. Mimo że, te relacje mogą przechodzić przez trudne momenty, to są jedne z ważniejszych więzi i tak jak nauka podaje są to jedne z najbardziej trwałych więzi, trwające nieraz całe życie.

Źródła

  • SUPER-ego
  • „Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych i kształtowaniu samopoczucia człowieka” –  dr Joanna Bulska
  • „Trudności z badaniem przyjaźni. Psychologiczne i społeczne wymiary współczesnych relacji przyjacielskich” – dr Tomasz Prusiński

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu ze strony internetowej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.